Czym jest transport ponadgabarytowy?

Ikona daty 04.06.2020

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy dotyczy towarów o największych wymiarach przewożonych drogą lądową jak i  morską.

Na czym polega transport ponadgabarytowy?

Zacznijmy od tego że transport ponadgabarytowy zwany jest również ponadnormatywnym lub nienormatywnym. Określenia te dotyczą transportu towarów, których wymiary przekraczają  normy określone w prawie dla pojazdów poruszających się po drogach.

Transport ponadgabarytowy obejmuje zatem ładunki przekraczające następujące wartości zestawów drogowych:

szerokość – 2,5m

długość – 16,5 m (naczepa) i 18,5 m (przyczepa)

wysokość – 4m

masa-42 tony .

Ważną informacją jest fakt, że transport ponadnormatywny jest regulowany prawnie, a na przewozy nadgabarytowe wymagane są specjalne zezwolenia.

Jak zatem uzyskać zezwolenie?

Biorąc pod uwagę fakt, że transport ponadgabarytowy wymaga specjalnej organizacji, indywidualnego zaplanowania środków transportu i trasy przewozu optymalnej dla określonego ładunku. Szeroki wybór wyspecjalizowanych naczep umożliwia przewiezienie niemal każdego towaru ponadgabarytowego, ale organizacja takiego transportu wciąż wiąże się z licznymi przeszkodami, bowiem transport drogowy nie zawsze jest możliwy.

Problemy stanowią wysokie krawężniki, ronda, wiadukty, mosty czy kosztowne modyfikacje trasy przejazdu.

Uzyskanie zezwolenia rozpoczyna się od złożenia właściwego wniosku, zawierającego niezbędną dokumentację.

Jakie ładunku obejmuje przewóz ponadgabarytowy?

Wielkość towarów jakie są przewożone są bardzo różne, tutaj jedynym ograniczeniem jest możliwość wytyczenia dobrej trasy. Do najczęściej przewożonych ładunków należą:

Ciężki sprzęt budowlany, drogowy, górniczy,

magazyny i hale,

maszyny rolnicze,

zbiorniki,

linie produkcyjne i urządzenia przemysłowe,

elektrownie wiatrowe i inne rozwiązania dla branży energetycznej,

konstrukcje stalowe,

infrastruktura, np. przęsła mostów, wieże.