Jak ubezpieczyć ładunek?

Ikona daty 04.06.2020

Jak ubezpieczyć ładunek?

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad skorzystaniem z usług firmy transportowej, pewnie jedną z kwestii nad którą zastanawiałeś się najbardziej było ubezpieczenie powierzonego przez Ciebie towaru.

Zastanawianie się jak właściwie wygląda ubezpieczenie towaru, który powierzasz obcym ludziom jest jak najbardziej właściwym i racjonalnym zachowaniem.

Kiedy dojdzie do kradzieży towaru lub jakiegokolwiek zniszczenia ładunku/ przedmiotu oc przewoźnika chroni tylko i wyłącznie jego interesy, tym samym uwalniając go od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ubezpieczenie oc spedytora również nie obejmuje ubezpieczenia samego ładunku.

Zatem, czy jest jakiś sposób, który zapewni bezpieczeństwo przewożonemu towarowi ?

Otóż, jeżeli podejmujesz współpracę z rzetelną firmą, ta sama mając na uwadze Twoje dobro oraz wykazanie się pełną profesjonalnością zaproponuje ci rozwiązanie w postaci polisy Cargo – jest to rodzaj ubezpieczenia ładunku.

Czym dokładniej jest ubezpieczenie Cargo?

 Jest to ubezpieczenie które idealnie sprawdza się jako narzędzie do zabezpieczenia interesów właściciela towarów. Posiadając tą polisę Cargo wystarczy tylko wskazać powstanie szkody.

(nie musisz udowadniać winy przewoźnika, tak jak jest to wymagane podczas posiadania odszkodowania oc).

Należy jednak pamiętać, że umowę ubezpieczenia Cargo można zawrzeć wyłącznie na rzecz właściciela ładunku, jako że tylko on , w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia bądź kradzieży towaru, będzie ponosił stratę we własnym majątku.

Ważny jest również fakt, że ubezpieczenia Cargo oferowane są w transporcie krajowym jak również unijnym i międzynarodowym.

Mimo, że dla każdego jego własny towar posiada indywidualną, często nieocenioną wartość podczas tego tematu może nasunąć się również pytanie jaki ładunek warto ubezpieczyć?

Otóż sugerowane jest by nad ubezpieczeniem Cargo zastanowić się w przypadku transportu towarów o dużej wartości lub ładunków narażonych na większe ryzyko kradzieży bądź uszkodzenia.

Najczęstszymi ofiarami kradzieży są przewoźnicy którzy przewożą m.in. leki, elektronikę czy perfumy.

W zasadzie ubezpieczenie Cargo obejmuje wszelkie ryzyka lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, czyli ładunku, za wyjątkiem tych, które zostały wymienione w samej umowie.

Podczas wykupienia polisy Cargo istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia różnych ryzyk transportowych – np. tych spowodowanych warunkami atmosferycznymi takimi jak powodzie, lawiny czy trzęsienia ziemi.

Polisa Cargo posiada także swoje wyłączenia towarów i szkód nie objętych ubezpieczeniem, chyba że za dodatkową opłatą. Są to m.in:

  • dokumenty,
  • żywe zwierzęta,
  • wartości pieniężne,
  • bagaże osobiste,
  • szkody powstałe na skutek opóźnienia w dostawie,
  • szkody powstałe na skutek nietrzeźwości bądź odurzenia innymi substancjami kierującego pojazdem przewożącym towar,
  • szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego środka transportu.