Jak zoptymalizować czas transportu ?

Jak zoptymalizować czas transportu ?
Ikona daty 16.05.2020

Jak zoptymalizować czas transportu ?

Transport towarów jest jednym z najważniejszych elementów które umożliwiają rozwój gospodarczy.

Dobrze zorganizowany transport niesie ze sobą stymulujące działanie dla każdego kraju.

W transporcie nawet najmniejsze zmiany w trasie mogą mieć ogromne znaczenie w kwestii oszczędności czasu i pieniędzy – a jest to przecież efekt pożądany przez wszystkich.

Zatem, jak planować najlepsze trasy w transporcie?

Najprościej jest zacząć od strategii, która zakłada tak zwaną ‘’ kompresję czasu „ .

Prowadzi ona do eliminacji odcinków czasu w których powstają dodatkowe koszty.

Kompresja czasu jest strategią zapewniającą ‘’ jak najwięcej po jak najmniejszym koszcie, w krótszym czasie „.

Wiadomym jest również  to, że na długość transportu wpływają czynniki niezależne od firmy zajmującej się zleceniem i kierowcą. Do takich czynników m.in. należy nieuzasadniony, wydłużony

czas oczekiwania na obsługę, wyładunek towaru na placu przeładunkowym czy załadunek na rampach magazynowych.

Wróćmy jednak do postawionego pytania, mimo czynników nieprzewidzianych jak zoptymalizować czas transportu ?

Podczas wyboru najlepszej trasy transportowej  należy  zastosować podejście systemowe, które uwzględnia m.in. ogólne warunki trasy, czynniki ekonomiczne, dostępność infrastruktury, stochastyczny charakter procesu ruchu, czy bezpieczeństwo kierowców i uczestników ruchu.

Najczęstszymi czynnikami podczas optymalizacji trasy pojazdów są:

-Indywidualne możliwości transportowe danej firmy.

-Ilość Ładunków oraz jego gabaryty.

-Czas pracy kierowców

-To co zostało wspomniane wyżej czyli czas załadunku i rozładunku towaru.

-Preferowane godziny odbioru u dostawy towarów

-Harmonogram zleceń

-Ograniczenia związane z przepisami

-Koszty związane z transportem.

Kontynuując temat optymalizacji transportu zahaczę również o korzyści wynikające z tego działania.

-Zmniejszony koszt, związany z działalnością transportową.

-Zaoszczędzony czas dostawy ładunku oraz punktualny dojazd na miejsce.

-Skuteczniejsza realizacja postawionych celów przedsiębiorstwa.

wyeliminowanie nadużyć ze strony pracowników, na przykład przez wykorzystanie pojazdów do celów prywatnych.