Koszty transportu towaru – jak obliczyć

koszty-transportu
Ikona daty 20.10.2020

Koszty transportu towaru – jak obliczyć

Czy wiesz jak obliczyć koszty transportu towaru? Transport towarów to usługa świadczona przez firmę transportową. Przedsiębiorstwo transportowe ponosi koszty, które dzielimy na koszty wewnętrzne czyli koszty własne, które ponosi firma oraz zewnętrzne – koszty środowiskowe lub związane z kongestią (np. korkami drogowymi) oraz wypadkami.

Koszty transportu – wewnętrzne i zewnętrzne

Do głównych czynników generujących koszty własne przedsiębiorstwa wlicza się:

 • Amortyzację (zużywanie się pojazdów oraz innych środków trwałych).
 • Zużycie materiałów i energii (paliwa, smarów, olejów, opon).
 • Usługi obce (np. zakłady naprawiające tabor).
 • Wynagrodzenia.
 • Ubezpieczenia społeczne.
 • Podatki i opłaty.
 • Pozostałe koszty np. delegacje.

Przykładowe koszty zewnętrzne to np.

 • Koszty użytkowania infrastruktury transportowej (np. opłaty za autostrady),
 • Koszty kongestii (odzwierciedlenie strat czasu spowodowanej zatłoczeniem, wydłużeniem czasu dostawy oraz np. podniesionych cen paliwa),
 • Koszty związane z wypadkami,
 • Koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza.

Koszty transportu – wzór

Jak obliczyć koszty transportu? W podejściu logistycznym ważna jest minimalizacja kosztów transportu. Minimalizacja ta zależy od wybranego środka transportu oraz gałęzi o najniższych kosztach, dróg
i połączeń, technologii przewozu, czasu trwania oraz sposobu załadowania towaru. Wzór na koszt transportu można określić wzorem:

Gdzie:

Kt – Koszty transportu.

Kas – amortyzacji pojazdów i budynków,

Kpts – robocizny kierowców i obsługi transportowej,

Kmts – zużycia materiałów i energii,

Kb – biurowe,

Ku – ubezpieczenia pojazdów,

Krs – remontów oraz konserwacji środków transportu,

Kd – dzierżawy (budynków i placów firmy),

Kints – inne koszty,

Kut – usług zewnętrznych.

Wśród kosztów transportu możemy wymienić stałe oraz zmienne. Stałe to koszty, które przedsiębiorstwo ponosi niezależne od ilości wykonanych usług. Zmienne zależą od wielkości produkcji transportowej, wpływ na nie mają m.in. koszty produkcji, wielkość ładunku i/lub osób zaangażowanych w proces transportu, odległość przewozu oraz szybkość środka transportu. Koszty zmienne mogą reagować w sposób proporcjonalny (przyrost lub spadek kosztu jest taki sam jak wzrost lub spadek produkcji), degresywny (przyrost lub spadek kosztu jest mniejszy niż wzrost lub spadek produkcji) oraz progresywny (przyrost lub spadek kosztu jest wyższy niż wzrost lub spadek produkcji).

Koszty transportu – podsumowanie

Podsumowując, ostatecznie na koszt transportu składa się wiele czynników. Głównie zależy od ilości
i rodzaju transportowanego towaru, miejsca docelowego i terminu. To logiczne, ponieważ jest różnica kiedy np. do przewiezienia mamy 100 ton węgla na dystansie 500km w ciągu 30 dni, a kiedy mamy na to zaledwie 48 godzin. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności jest niezwykle istotna dla przedsiębiorstw transportowych z punktu widzenia konkurencyjności oraz rozwoju gospodarki.

Zapraszamy na bloga, który przedstawia nową ciężarówkę na wodór -> LINK