Nowe przepisy drogowe – wrzesień 2022

Nowe przepisy drogowe, wrzesień 2022
Ikona daty 30.09.2022

Nowe przepisy drogowe – wrzesień 2022

Wszyscy kierowcy stanowczo określali nowe przepisy ws. kar drogowych z 1 stycznia 2022 za najgorsze co mogło ich spotkać. 9 miesięcy później już można pożałować tych słów. Ciągle zmieniające się prawo drogowe, może przysporzyć kłopotów m. in ze względu na stare przyzwyczajenia. Przy obecnej aktualizacji sugerujemy zachowanie ekstremalnej wręcz ostrożności.

Co nowego w dokumentach?

Pierwsze zmiany zasilające nowe przepisy, które są na plus dla kierowców, to brak obowiązującej naklejki z numerem rejestracyjnym na szybę. Zmiana ta została wprowadzona 4 września 2022 roku. Podczas rejestracji pojazdu nie trzeba już dokonywać zakupu karty i naklejki podczas rejestracji pojazdu.

Również przerejestrowanie pojazdu spotkało się z aktualizacjami. Przerejestrowanie pojazdu wynosić będzie 161,50 zł, a rejestracja 180,50zł. Nowe przepisy mówią rejestracji m. in. Samochodu osobowego po 4 września 2022, kierowca nie jest zobowiązany już do kilku rzeczy:

 • Dołączania do wniosku o jego rejestrację karty pojazdu
 • Umieszczania naklejki kontrolnej na szybie nowego pojazdu
 • Wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu i naklejki dla już posiadanego samochodu

Dzięki tych zmianom w przepisach, koszty rejestracji pojazdu są niższe o

 • 94,50zł w przypadku samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy (75zł za kartę pojazdu, 18,50zł naklejka, oraz opłata ewidencyjna – 1zł)
 • 19zł  kiedy rejestrujemy pojazd już zarejestrowany w Polsce, bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych (18,50zł za naklejkę i opłata ewidencyjna 0,50zł)

Zaostrzony taryfikator punktów karnych

Najcięższą zamianą w nowych przepisach od 17 września 2022 roku będą punkty karne za wykroczenia drogowe. Zwiększono maksymalną możliwą ilość punktów otrzymanych przy jednej kontroli z 10 do 15 punktów – które de facto możemy otrzymać tylko za jedno wykroczenie! Lista przewinień, które zasila nasze konto o 15 punktów według nowych przepisów jest dość długa:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa na pasach, lub osobie na nie wchodzącej
 • Ucieczka przed kontrolom lub nie zatrzymanie się do niej
 • Spowodowanie wypadku drogowego
 • Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym
 • Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających
 • Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
 • Ominięcie pojazdu, jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach

Nowe przepisy o nowym terminie przedawnienia punktów karnych

Od 17 września 2022 roku ulega zmianie również termin przedawnienia się punktów karnych. To kolejna zła wiadomość dla osób posiadających ich pokaźną ilość na swoim koncie. Punkty karne usuwane będą dopiero po 2 latach od dnia opłacenia grzywny, a nie od momentu popełnienia wykroczenia. Zwlekający z opłaceniem mandatów, będą sami odwlekać termin, w którym ich konto będzie wyzerowane.

Nowe przepisy – Podwójne mandaty

Nowe przepisy drogowe wprowadzają też nowe zasady traktowania recydywistów na drodze. Kierowca popełniający poważne wykroczenie dwa razu w ciągu ww. dwóch lat otrzymają podwójną stawkę grzywny przewidzianą za dane wykroczenie. Czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu za pierwszym razem kosztuje nas 1500zł, za to kolejne takie przewinienie uszczupli nasz portfel już o 3000zł.

Chodnik i przejście sugerowane – ostatnie zmiany w nowych przepisach

21 września 2022 roku pojawiła się informacja mówiąca o tym, że chodzik jest przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. Teoretycznie jest to przeszkoda, kiedy chodzi o parkowanie na nim – które jest dopuszczalne według przepisów. Wiele mówi o tym, że interpretacja nowych przepisów będzie korzystna dla kierowców i takie parkowanie będzie nadal możliwe.

Ostatni ważny punkt w nowych przepisach to przejścia sugerowane. To punkty w których piesi będą mogli przejść przez jezdnie po ustąpienia im pierwszeństwa przez kierowców. Przekroczenie jezdni będzie możliwe po zasugerowaniu tego przez drogowców. Niestety nowe przepisy nie podają żadnej informacji na czym wspomniana sugestia miałaby polegać.

Zachęcam do zapoznania się z innymi artykułami!