Rodzaje paliw – nowe oznaczenia na stacjach paliw

Rodzaje paliw - nowe oznaczenia na stacjach paliw
Ikona daty 07.10.2021

Rodzaje paliw – nowe oznaczenia na stacjach paliw

Rodzaje paliw jakie możemy zwykle spotkać na stacji benzynowej, to głównie benzyna silnikowa, olej napędowy oraz wszystkim znany, mocarny LPG. Nowe oznaczenia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, mają na celu ułatwić życie użytkownikom, dla których tankowanie pojazdu odbywa raz na ruski rok i nie znają oznaczeń w postaci cyferek 95, 98 itp. Według idei, ma to zminimalizować szansę zalania złego paliwa do baku samochodu.

Rodzaje paliwa – czym są nowe oznaczenia.

Od ponad roku istnieje rozporządzenie Ministerstwa Klimatu na temat wdrożenia pomysłu do życia codziennego. Całkiem niedawno informacja o rozporządzeniu trafiła do internetu, a można ją znaleźć w Systemie Aktów Prawnych. Według przedstawionych informacji, rozporządzenie „w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem” – będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022r.

Rozporządzenie będzie wymuszało na stacjach paliw oznaczenia konkretnego dystrybutora specjalnymi znakami, które będą określały rodzaj paliwa. Oznaczenia są już standardem w wielu innych krajach europejskich. Co więcej, nowe oznaczenia będą musiały również widnieć w instrukcjach obsługi nowych aut z salonu, a także na korkach i klapkach wlewu paliwa.

Nowe oznaczenia na dystrybutorach

Zastosowano podobną technikę, co w przypadku oznaczeń na toaletach. Kwadrat z literą „B” wraz z liczbą określającą maksymalny udział estrów metylowych kwasów tłuszczowych, będzie oznaczał olej napędowy (diesel).

Dystrybutor z benzyną będzie oznaczony okręgiem z literką „E” wraz z liczbą określającą maksymalną dla tego paliwa zawartość etanolu.

Poniżej ilustracja przedstawiająca znak oraz definicję:

Oznaczenia mają na celu ułatwić tankowanie osobom z zagranicy. To także idealny sposób dla osób, które nie orientują jaka jednostka paliwowa napędza ich pojazd. Jest wiele osób, które swoje auto traktują tylko jako formę transportu a rodzaje paliw to dla nich czarna magia. Nie brakuje też osób, które postanowiły wlać benzynę do diesel`a… czy to z niewiedzy czy nieuwagi.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi artykułami!