transport drogowy – surowe kary dla kierowców

transport drogowy - surowe kary dla kierowców
Ikona daty 17.08.2021

transport drogowy – surowe kary dla kierowców

Surowe kary dla kierowców to temat, który jest co raz częściej poruszany w naszym kraju. Wiemy, jaki wielu kierowców zagraża życiu lub zdrowiu innym uczestnikom ruchu drogowego. Ciągle słyszy się o ludziach, którzy postanowili usiąść za kierownicę pojazdu będąc pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Gaz do dechy i przemyka przez zatłoczone ulice z dużo nadmierną prędkością. Bo kierowca zapomniał, że życie to nie gra a konsekwencje będą nieodwracalne. Następstwa takiego czynu są następujące. Wypadek, śmierć na drodze, płacz bliskich oraz surowe kary w postaci punktów oraz grzywny. Żadna kara nie przywróci życia osobie zmarłej, ale na pewno może zapobiec kolejnym takim sytuacjom.

  1. Maksymalna ilość punktów, za wykroczenie wzrośnie z 10 do 15 pkt.
  2. Limit punktów pozostaje nadal taki sam dla „młodych” jak i „starych” kierowców.
  3. W ciągu roku, każdy kierowca może popełnić 2 poważne wykroczenia bez straty prawa jazdy.
  4. Każdy kierowca ze stażem poniżej roku, po przekroczeniu limitu punktów, automatycznie traci prawo jazdy.
  5. Po wejściu w życie nowych przepisów, drugie wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat może być skutkiem utraty prawa jazdy.

Kary dla kierowców – młody kierowca traci prawo jazdy

W przypadku osób, które mają prawo jazdy mniej niż rok, ich limit wynosi 20 pkt. Kierowcy, których staż wynosi więcej niż rok, posiadają 24 pkt. Oznacza to, że młodzi kierowcy są bardziej narażeni na utratę prawa jazdy „za punkty” w momencie, gdy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Na polskich drogach, młodych osób łamiących przepisy, nie brakuje.

„Młodym” kierowcom, po przekroczeniu dopuszczalnej ilości punktów niezwłocznie jest odbierane prawo jazdy, z możliwością zdania egzaminu raz jeszcze (w zależności od sytuacji)

W przypadku „starszych kierowców, przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów wcale nie musi się wiązać z odebraniem prawa jazdy. Taki kierowca może zostać skierowany na badania oraz egzamin.

Przekroczenie limitu punktów – psycholog i egzamin

Po przekroczeniu dopuszczalnej ilości punktów wcale nie trzeba oddawać prawa jazdy. Starosta wydaje dla takiego kierowcy skierowanie na egzamin kontrolny. Prócz egzaminu kierowca musi się również wstawić na badania psychologiczne. W przypadku, gdy prawo jazdy zostało odebrane przez przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów, należy się liczyć z rozszerzoną wersją badania psychologicznego. Jego celem jest ustalenie braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów.

Egzamin natomiast wygląda dokładnie tak samo, jak podczas ubiegania się o prawo jazdy po raz pierwszy. Zdający musi zaliczyć test teoretyczny oraz praktyczny.

Warto pamiętać, iż prawo jazdy zostaje odebrane w momencie, gdy nie przedstawi zaświadczenia o zaliczeniu badań psychologicznych w wyznaczonym terminie oraz gdy nie wstawi się na egzamin w Word lub nie zda egzaminu. Egzamin może być powtarzany do skutku, jednak za każdym razem zdający musi za niego zapłacić. Dopóki zdający nie zaliczy egzaminu nie może poruszać się samochodem.

Jak zmniejszyć ilość uzbieranych punktów?

Każdy punkt zebrany przez kierowcę jest kasowany po upływie 1 roku. Nie dotyczy to jednak młodych kierowców, którzy posiadają uprawnienia przez pierwszy rok. Jeśli jednak chcesz zredukować ilość posiadanych punktów, musisz udać się na płatne szkolenie organizowane przez WORD. Podczas spotkania, policjant jak i zarówno psycholog przedstawia zdjęcia oraz filmy, których celem jest nakłonienie kierowców do bardziej odpowiedzialnej jazdy. Po szkoleniu, z konta kierowcy znika 6 punktów karnych.

Punkty karne dla kierowcy – ile i za co?

Większość kierowców ma świadomość, iż podczas łamania przepisów naliczane są punkty oraz przyznawany jest mandat. Jednak nie każdy wie, że rozporządzenie określające liczbę punktów karnych za dane wykroczenie jest w pełni niezależne od kwoty kary nałożonej na kierowcę. Oznacza to, iż ilość uzbieranych punktów za dane wykroczenie nie jest równoznaczne z wartością mandatu. Za niektóre wykroczenia kierowcy grozi srogi mandat, natomiast otrzyma małą liczbę punktów – i odwrotnie.

Nowe rygorystyczne przepisy – surowe kary dla kierowców

Nowe rozporządzenie informuje, iż przy niezmienionych limitach punktów karnych, niektóre wykroczenia będą surowiej karane. W szczególności te, które zagrażają życiu pieszych. Aktualnie najwyższa ilość punktów za przewinienie dotyczących pieszych wynosi 10 pkt. Zaprezentowany projekt przewiduje tych punktów aż 15. Dotyczy to sytuacji wyprzedzania na przejściu dla pieszych, wymijania pojazdu zatrzymującego się w celu przepuszczenia pieszego itp. Według rozporządzenia, 12 wykroczeń będzie zwiększone do kary wynoszących 15 pkt, natomiast jedno wykroczenie będzie liczone za 13 pkt. Oznacza to, że 2 wykroczenia mogą skończy się dla każdego kierowcy utratą prawa jazdy.

Masz uzbieraną dużą ilość punktów? – jedź ostrożnie, bo nie prędko się wyzerują

Kary dla kierowców, to nie tylko zwiększenie ilości punktów za dane wykroczenie. To także wydłużenie czasu na „wyzerowanie” się licznika zdobytych punktów. Aktualnie po roku wasze punkty zostają wykasowane. Nowe rozporządzenie informuje, iż punkty zostaną skasowane dopiero po 2 latach. Co więcej, zostaną one dopiero usunięte w momencie, gdy kierowca zapłaci nałożony mandat.

W projekcie pojawił się również zapis dotyczący: „Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji, o których mowa w ust. 2, mogą być usunięte z ewidencji po upływie 1 roku od dnia naruszenia, jeżeli kierowca, który dopuścił się naruszenia, nie odmówi przyjęcia mandatu karnego”. – Oznacza to, iż jeśli kierowca nie odwoła się do sądu, ma ewentualną możliwość wykasowania punktów po upływie 1 roku. Jeśli jednak zdecyduje się na drogę sądową, czas wyzerowania punktów trwa 2 lata. Taki przepis będzie obowiązywał przy jednym wykroczeniu, a nie w momencie, gdy dopuścił się większej ilości wykroczeń.

Oznacza to, iż rząd zamierza ograniczyć prawa kierowców wdrażając nowy przepis na zasadzie „Chcesz się sądzić? – Ryzykujesz dłuższą karą”. Tak jak piesi wymuszają odszkodowania na kierowcach, tak prędzej czy później znajdzie się skorumpowany policjant, który będzie wyłudzać pieniądze tym właśnie oto sposobem.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi artykułami!